پاسخ عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری به سوالات مردم در روزنامه جام جم

پاسخ عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری به سوالات مردم در روزنامه جام جم

وکیل پایه یک دادگستری - مصاحبه با آقای عارف رضایی درباره ازدواج دوباره و ثبت ازدواج - مصاحبه با آقای عارف رضایی درباره تمکین و اجازه همسر - مصاحبه با آقای عارف رضایی درباره مهریه ، اخطاریه در زندان و جرح همسر 

 

عا